Chlazení, výstavba, chladírny, mrazírny, čpavek, školení, servis

K Průhonicům 83, Praha 10 - Křeslice 104 00
Telefon: 281 8611 62
Fax: 266 610 052
Email: chtchlazeni@chtchlazeni.cz

Pro zákazníky zajišťujeme kompletní servis chladicího zařízení, včetně veškerých revizí a kontrol potřebných k jejich bezpečnému provozu, dle příslušných norem a zákonů (ČSN EN 378 1 až 4, ČSN 690012, ČSN 5149 a NV 26/2003 Sb.)

KONKRÉTNĚ VÁM NABÍZÍME:
 • Odbornou montáž chladicího zařízení
 • Likvidaci starého chladicího zařízení
 • Servisní zásahy
 • Expresní servisní zásahy
 • Revize tlakových nádob stabilních
 • Revize chladicího zařízení
 • Školení obsluh chladicího zařízení a tlakových nádob stabilních
 • Přezkoušení pojistných ventilů
 • Repasi pojistných ventilů
 • Kontrolu a servis kondenzátorů
 • Měření tloušťky stěn potrubí a tlakových nádob
 • Technickou pomoc
 • Kvalitní náhradní díly
 • Servisní smlouvu
Chlazení, výstavba, chladírny, mrazírny, čpavek, školení, servis